Numele și prenumele: Niculae Alexandra- Mihaela
Facultatea: Facultatea de Psihologie și științele educației
Titlul lucrării: Relația dintre triada întunecată, alexitimie și empatie
Profesor coordonator: Conf. dr. psih. Ana-Maria Cazan