Numele și prenumele: Zolya Maria-Alexandra
Facultatea: Facultatea de Inginerie electronică și știința calculatoarelor
Titlul lucrării: Detecția si diagnosticarea aritmiilor din electrocardiograme folosind inteligența artificială
Profesor coordonator: Itu Lucian Mihai

Numele și prenumele: Albu Mihai
Facultatea: Facultatea de Inginerie electronică și știința calculatoarelor
Titlul lucrării: Emulator de arc electric
Profesor coordonator: Cornel Stanca