Numele și prenumele: Ciomag Andrei Daniel
Facultatea: Facultatea de Inginerie electronică și știința calculatoarelor
Titlul lucrării: Sistem de protectie a integritatii fotografiilor
Profesor coordonator: Profesor dr. ing. Petre OGRUȚAN